Valokuvaaja
Juha Vääräkangas
puh. 040-5332137
juha@juhavaarakangas.com
Rekisteriseloste

STUDIO (ajanvarauksella)
Kirkkotie 175 
07170 Pornainen
(OP talo/posti)
Google Maps

twitter-bird-light-bgs.pngSivuni Twitterissä

 
 
Henkilötietoihin liittyvä tietosuoja
 

EU:n laajuinen uusi tietosuoja-asetus (GDPR) astuu voimaan 25.5.2018.

 Valokuvaaja Juha Vääräkangas ylläpitää asiakasyritystensä yhteyshenkilöiden tietoja asiakasrekisterissään. Rekisterin pääasiallinen käyttötarkoitus on asiakkaiden tilausten käsittely ja arkistointi. Tietoja voidaan käyttää toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Rekisterin tietoja voidaan käyttää myös suoramarkkinointiin tai sähköiseen mainontaan sekä asiakaspalautteen keräämiseen.

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on asiakkaan ja Valokuvaajan välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys. Valokuvaaja Juha Vääräkangas noudattaa kaikissa omissa järjestelmissään tietosuoja-asetuksen vaatimuksia ja tietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeellista.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on talletettu, sekä oikeus pyytää tietoja korjattavaksi tai poistettavaksi. Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä pyydämme ottamaan yhteyttä asiakaspalveluumme juha.vaarakangas@gmail.com

Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä on voit lukea alta.

Rekisteriseloste

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 mukainen rekisteriseloste.
Laadittu 7.5.2018.

REKISTERINPITÄJÄ

Valokuvaaja
Juha Vääräkangas (yt: 153345-6)
Niinikoskentie 124
07150 Laukkoski
puh: 0405332137
email: juha.vaarakangas@gmail.com

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Juha Vääräkangas

REKISTERIN NIMI

Juha Vääräkangas (JV) asiakas- ja markkinointirekisteri 

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on JV:n asiakkaan ja JV:n välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Rekisterin pääasiallinen käyttötarkoitus on asiakkaiden tilausten käsittely ja arkistointi. Tietoja voidaan käyttää JV:n toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Rekisterin tietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin tai sähköiseen mainontaan sekä asiakaspalautteen keräämiseen.

Rekisterin tietoja voidaan myös käyttää JV:n ja yhteistyökumppaneiden sekä päämiesten välisessä viestinnässä, mikäli se on tarpeellista palvelun tuottamiseksi tai tilauksen käsittelemiseksi.

Henkilötietojen käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa ulkopuolisille palveluntarjoajille. Henkilötietoja käsitellään asetuksen sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa omat henkilötietonsa ja oikaista virheellisesti rekisteröity tieto. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen rekisteröintiin ja käyttämiseen sekä tietojen siirto-oikeus toiseen järjestelmään niiltä osin, kun hän on ne itse toimittanut suostumuksen pohjalta.

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilökohtaiseen tilanteeseen perustuen henkilötietojen käsittelyä, profilointia tai automaattista päätöksen tekoa asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e tai f alakohtaan perustuen.

Rekisteröity voi toteuttaa oikeuksiaan ilmoittamalla tahdostaan Valokuvaaja Juha Vääräkangas asiakaspalveluun, sähköpostitse tai nimetylle rekisterinhoitajalle. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle rekisterinpitäjän laiminlyönnistä.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Asiakasrekisteri sisältää rekisteröidyn tietoja seuraavasti:

  • • Henkilön etu- ja sukunimi
  • • Sähköpostiosoite
  • • Postiosoite
  • • Puhelinnumero
  • • Tilauksien ja/tai muiden asiakastapahtumien tiedot


Rekisteri voi sisältää myös tunnistetietoja asiakkaalle tarjottuihin sähköisiin palveluihin, mikäli asiakas on palveluiden käyttäjäksi rekisteröitynyt.

Asiakastietoja säilytetään rekisterissä niin pitkään kuin se asiakassuhteen hoitamisen kannalta on tarpeellista. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen tietoa säilytetään kaksi (2) vuotta viimeisestä asiakastapahtumasta tai niin pitkään kuin viranomaismääräykset vaativat tietoa säilyttämään ja arkistoimaan, mikäli tämä aika on edellä mainittua pidempi.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterin tietoja saadaan ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään sekä rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään liittyvistä tapahtumista.

TIETOJEN LUOVUTUS

Tiedot jaetaan vain tiedonkäsittelytarkoituksiin ja soveltuvien lakien mukaisesti. Huomaa, että jotkin näistä palveluntarjoajista saattavat olla Euroopan unionin ulkopuolisissa maissa, jotka kuitenkin varmistavat henkilötietojesi riittävän suojaustason.
Vaadimme palveluntarjoajilta sitoutumaan riittävään tieto- ja yksityisyyssuojaan varmistaaksemme tietojesi riittävän suojaustason ja luovutamme tietoja aina soveltuvien lakien mukaisesti.

Pidätämme oikeuden siirtää tietojasi siinä tapauksessa, että myymme tai siirrämme kaiken liiketoimintamme tai omaisuutemme tai osan niistä tai jos soveltuvat lait sitä vaativat. Tällaisen myynnin tai siirron yhteydessä pyrimme kohtuullisin keinoin vaatimaan, että siirron vastaanottaja käyttää tämän rekisterin kautta antamiasi henkilötietoja tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.

REKISTERIN SUOJAUS

Suojaamme tietorekisteriä soveltuvien lakien mukaisesti hallinnollisilla, teknisillä ja fyysisillä keinoilla estääksemme sivuston kautta kerättyjen henkilötietojen häviämisen, väärinkäytön tai luvattoman käytön, paljastumisen, muuttamisen tai tuhoamisen.

Rekisterin käyttöoikeus on ainoastaan nimetyillä henkilöillä. Rekisteri sijaitsee sähköisessä muodossa salasanasuojatuilla palvelimilla.Yhteistyöterveisin
Valokuvaaja Juha Vääräkangas

 
Tweetit